Accessibilitat

L’hotel Es Convent d’Ariany consta de 11 habitacions, 9 de las quals estan completament adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Tots els accessos i zones comunes també es troben adaptades a aquesta necessitat.
Els indicadors de zones comunes i habitacions estan senyalitzats en Braille. L’ascensor disposa de senyals acústiques que permeten als clients conèixer en que pis es troben.
Segueix-nos a facebook Accesibilidad Hotel Es Convent
L’any 2013 vàrem rebre el premi a l’accessibilitat de PREDIF-ILLES BALEARS.
Gràcies de bon de veres pel reconeixement. El volem compartir amb tots els clients amb mobilitat reduïda que ens visiten cada any.
Vos podeu descarregar aquí l’informe d’accessibilitat que detalla les adaptacions de cada un dels espais de l’hotel.